Ana Sayfa Gündem 29 Aralık 2020 52 Görüntüleme

Kritik altyapıların siber güvenliği 7/24 korunacak

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Hareket Planı’ndan (2020-2023) derlenen bilgilere nazaran, oluşturulan strateji kapsamında bilgi ve bağlantı teknolojilerinin getirdiği avantajlardan en üst seviyede faydalanılması, ulusal siber güvenliğe ait faaliyetlerin etkin biçimde ve süreklilik içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Yapısal olarak değişen, gelişen, karmaşıklaşan ve sayıları süratle artan siber tehditler karşısında vatandaşların, kurumların, bölümlerin, elhasıl ulusal siber ortamın güvenliği, ülkenin ekonomik büyümesinde de anahtar rol oynuyor.

Ekonomik ve toplumsal yaşantıda gözle görülür değişimlerin ortaya çıktığı ve teknolojik dönüşüm dinamiklerinin hızlandığı global yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sonrasına ait şartlar, altyapı, yeni teknolojiler, insan kaynağı ve farkındalık açısından siber güvenlikle ilgili ihtiyaçları artırdı.
Ulusal siber güvenlikte çıtanın her geçen gün daha da üst çıkarılmasının güçlü ulusal stratejilerle mümkün olması hasebiyle hazırlanan plan, ülkenin siber güvenlik alanındaki vizyonu ve misyonu doğrultusunda gelecek 4 yıllık periyoda ait siyasetleri bahis alıyor.

Bundan evvel hayata geçirilen stratejilerde elde edilen kazanımların daha üst taşınması hedefleniyor.

Plan, ulusal siber güvenliği bir adım daha ileriye taşıyacak atakları yapmak ve buna yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere hazırlandı. Bunun için teknolojik gelişmelerin tesirleri, siber tehditlerde ortaya çıkan eğilimler, ulusal gereksinimler ve memleketler arası uygulamalar dikkatle incelenerek amaçlar ortaya konuldu. Kelam konusu gayelere ulaşmak için ihtiyaçlar ve gerçekleştirilecek faaliyetler belirlenerek çalışmalar tamamlandı.

2013-2014 devri ile 2016-2019 devrinde gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden hareketler, mevcut durum ve planlanan çalışmalar kapsamında gözden geçirilerek, gerekli iyileştirmelerin yapılması sağlandı.

Stratejik maksatlarda “yerlilik ve millilik” vurgusu

Plan kapsamında stratejik hedefler 8 başlıkta toplandı. Bunlar, “Kritik Altyapıların Korunması ve Direncin Artırılması, Ulusal Kapasitenin Geliştirilmesi, Organik Siber Güvenlik Ağı, Yeni Jenerasyon Teknolojilerin Güvenliği, Siber Cürümlerle Gayret, Yerli ve Ulusal Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi, Siber Güvenliğin Ulusal Güvenliğe Entegrasyonu, Milletlerarası İş Birliğinin Geliştirilmesi” olarak sıralandı.

Stratejik emeller doğrultusunda planlanan kazanımların elde edilmesine yönelik aksiyonların belirlenmesi için ulusal paydaşların iştirakiyle düzenlenen hazırlık çalıştayı, 67 kurumdan 127 iştirakçiyle 19 Şubat’ta gerçekleştirildi.

Yürütülen faaliyetler ve çalıştay sonucu elde edilen bilgiler ışığında belirlenen 8 stratejik emele ait kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 38 hareket ve 71 uygulama adımı, aksiyon planında yer alıyor.

Süreçlerin iyileştirilmesi, teknolojik bileşenlerden azami düzeyde istifade edilmesi ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik hareketlerle siber güvenlik düzeyinin daha da yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kritik altyapı bölümlerinin korunmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi, siber risk idaresinin ve acil durum planlarının geliştirilmesi, kaynağı ve amacı yurt içi olan internet trafiğinin yurt içinde kalmasının sağlanması ve siber güvenliğin ulusal güvenlik kapsamında ele alınması üzere konularda hareketler belirlendi.

5G’ye inançlı adaptasyon amaçlar ortasında

Siber olaylara müdahale gruplarının olgunluk düzeylerinin ölçülmesi, izlenmesi, artırılması ve siber güvenlik alanında ehil kurumların düzenlediği eğitimlerin geliştirilmesi, birinci ve orta dereceli okullar ile yükseköğrenimde siber güvenlik eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını gaye alan hareketlerle bu alandaki insan kaynağının artırılması amaçlanıyor.

5G, objelerin interneti ve bulut bilişim üzere yeni jenerasyon teknolojilerin inançlı bir biçimde adaptasyonu ve kullanılması amaçlar ortasında yer alıyor.
Oluşturulması planlanan organik siber güvenlik ağı çerçevesinde ise ileri seviye uzmanlık projelerinin geliştirilmesi ve ülke geneline yayılacak biçimde bu alanda çalışmalar gerçekleştiren kurum ve şahıslar ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ortasında bilgi paylaşımının artırılması öncelikli gayeler ortasında bulunuyor.

Yerli ve ulusal siber güvenlik teknolojilerinin üretilmesi konusunda özel dal tarafından gerçekleştirilen çalışmaların desteklenmesine yönelik aksiyonlarla de teknolojik kazanımlar artırılacak.

Siber güvenliğin tabiatı gereği ulusal faaliyetlerin yanında memleketler arası iş birliğinin geliştirilmesi de kıymet arz ediyor. Bu çerçevede ikili ve çoklu iş birliklerinin artırılması ve bilgi paylaşımının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Siber uzayda milletlerarası ortak normların ve standartların oluşturulması için yürütülen faaliyetlere katkı sağlanacak.

Stratejik emeller kapsamında hayata geçirilecek her bir aksiyonun gerçekleştirilmesinden sorumlu ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar, aksiyon kapsamında atılacak adımlar ve aksiyonların gerçekleşme müddetleri de belirlendi.

Gelecek devirde ulusal siber güvenliğin sağlanmasına ait gerçekleştirilecek faaliyetlerin kapsamının belirlendiği planla bu alanda Türkiye’nin 2023 yılı vizyonunun gerçeğe dönüştürülmesi hedefleniyor.

Ulusal siber güvenlik maksatları belirlendi

Türkiye’nin 2023 yılı vizyonu çerçevesinde belirlenen ulusal siber güvenlik amaçları şöyle aktarıldı:

– Kritik altyapıların siber güvenliğinin 7/24 korunması. Ulusal düzeyde siber güvenlik alanında en son teknolojik imkanlara sahip olunması. Operasyonel gereksinimler çerçevesinde yerli ve ulusal teknolojik imkânların geliştirilmesi.

– Siber olaylara müdahalenin olay öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan bir bütün olmasından hareketle proaktif siber savunma anlayışının geliştirilmeye devam edilmesi. Siber olaylara müdahale gruplarının yetkinlik düzeylerinin ölçülmesi ve izlenmesi. Siber olaylara müdahale gruplarının yetkinliklerinin artırılması.

– Kurumsal, sektörel ve ulusal bazda siber olaylara hazırlık düzeylerinin risk temelli tahliller ve planlamalara dayalı yaklaşımlarla artırılması. Kurum ve kuruluşlar ortası bilgi paylaşımının inançlı biçimde sağlanması.

– Kaynağı ve maksadı yurt içi olan data trafiğinin yurt içinde kalması. Kritik altyapı bölümlerinde düzenleme ve denetlemeye dayalı siber güvenlik yaklaşımının geliştirilmesi.

– Kritik altyapı bölümlerinde, bilişim teknoloji eserlerinde üretici bağımlılığının önüne geçilmesi. Yeni kuşak teknolojilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi. Yenilikçi fikirlerin ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenerek yerli ve ulusal eser ve hizmetlere dönüşümünün gerçekleştirilmesi.

– Toplumun tüm kesitleri tarafından siber uzayın inançla kullanılması. Siber güvenlik farkındalığının tüm toplumda üst düzeyde tutulmasına yönelik aktifliklerin sürdürülmesi.

– Kurum ve kuruluşlarda kurumsal bilgi güvenliği kültürünün yerleşmesi. Çocukların siber ortamda korunmasının sağlanması. Siber güvenliğe ilgi duyan yahut uzmanlaşmak isteyen bireylere yönelik projelerle insan kaynağının güçlendirilmesi.

– Örgün ve yaygın eğitimde siber güvenlik eğitiminin yaygınlaştırılması ve eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi. Ulusal ve milletlerarası seviyedeki paydaşlarla bilgi paylaşımı ve iş birliğini sağlayacak düzeneklerin geliştirilmesi.

– Siber cürümlerin en aza indirgenmesi ve caydırıcılığın artırılması. İnternet ve toplumsal medyada yanlışsız ve yeni bilgi paylaşımının sağlanmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi.

Hürriyet

instagram takipçi satın al | spotify kaydetme satın al
hack forum warez forum hacker sitesi gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı deneme bonusu Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ümraniye escort Maltepe escort Kartal escort ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler ilbet destek ilbet ilbet giriş
Manavgat Escort tokat escort erbaa escort Yeşilköy Escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum forum bahis lordbahis fethiye escort izmir escort izmir escort izmir escort karşıyaka escort hack forum hack forum warez scriptler warez scriptler