Ana Sayfa Ekonomi 29 Mart 2022 15 Görüntüleme

Yargıtay’dan ‘ayıplı balkon’ kararı

SATIŞ mukavelesinde bulunmasına karşın daireyi bir dizi eksikle tüketiciye teslim eden müteahhite Yargıtay’dan makûs haber geldi. Fransız balkonun kontratta paslanmaz çelikten yapılacağı belirtilmesine karşın olağan demirden yapılmasının da kusurlu olduğuna dikkat çeken yüksek mahkeme, daireyi kusursuz teslim etmeyen satıcıyı haksız buldu. Uzmanlar ise tamamlanmamış dairenin tesliminde eksiklerin şerh konulmasının kıymetli olduğuna dikkat çekiyor.

Yıllardır hayalini kurdukları apartman dairesini almak için bir müteahhitle mukavele imzalayan 3 arkadaş, hayatlarının şokunu yaşadılar. Dairenin kontrat kararlarına nazaran tamamlanmadığına dikkat çeken mağdur mesken sahipleri, ‘teslim tutanağı’na eksikler için şerh koydular. Müteahhitin ziyanlarının karşılamadığını öne süren 3 mülk sahibi, mevzuyu Yargıtaya taşıdı. Davacılar, taşınmaz satış vaadiyle satın aldıkları taşınmazları davalının mukavelede vaat edilen nitelikte teslim etmediğini, taşınmazların brüt ve net alan ölçülerinin küçültülmüş olduğunu, parkelerde kusurlar bulunduğunu, mukavelede kararlaştırılan birçok kaliteli marka yerine daha ucuz markaların tercih edildiğini lisana getirdiler. Fransız balkonların teknik şartnameye uygun yapılmadığını ve daha birçok eksik iş ile ayıp bulunduğunu, bu konuda teslim öncesi davalıya ihtar çekildiğini, taşınmazın teslimi sırasında teslim tutanağına bu ayıpların şerh düşüldüğünü ileri sürdüler.

ZAMANAŞIMI MÜDDETİ 5 YIL

Davacılar, dairelerde eksper incelemesi yapılarak kontrata ve teknik şartnameye alışılmamış olan eksikliklerin ve ayıplı ifaların saptanmasını, tamiri mümkün olanların motamot ifa suretiyle giderilmesini, tamiri mümkün olmayan ayıplar nedeniyle uğranılan ekonomik kayıpların tespiti ile tahsiline karar verilmesini talep ettiler. Davalı şirket ise davanın müddetinde açılmadığı üzere davacıların müddetinde ayıp ihbarında da bulunmadıklarını, taşınmazlarda kullanılan materyallerin mukavelede kararlaştırılmış olan materyallerden daha kaliteli ve kıymetli materyaller olduğunu savunarak, davanın reddini istedi.

Tüketici Mahkemesi, açık ayıpların 30 gün içinde davalıya ihbarının yapılmadığı, açık ayıplarla ilgili olarak beş yıllık zamanaşımı müddetinin geçmiş olması nedeniyle açık ayıp bedelinin davalıdan tahsiline karar verilemeyeceğine hükmetti. Zımnî, ayıp ve eksik işe ait talebin zamanaşımına uğramadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 3 davacıya 53 bin TL tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Her iki taraf da kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, açık ayıba yönelik taleplerin zamanaşımına uğramadığı, lakin davacılar tarafından yoluna uygun ihbarda bulunulmadığı üzere teslim sırasında da rastgele bir çekince ileri sürülmediği, yargılama masraflarının haklılık oranına nazaran paylaştırılmadığı, davalı tarafın bu tarafa ait istinaf müracaatının yerinde olduğuna hükmetti. Davacıların istinaf müracaatının reddine karar verildi. Davacılar Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

KARAR EMSAL TEŞKİL EDİYOR

EMSAL nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Fransız balkonundaki eksikliklere de dikkat çekti. Kararda daire sahiplerinin teslim tutanağındaki, “Eksikliklerle ilgili ihtarname ektedir. Ayrıyeten sıvalar kara kum sıva olacaktı, yalnızca alçı sıva yapılmış, pencerelerde anti pas boyalı kör kasa olacaktı yapılmamış, Fransız balkonlarda paslanmaz eserden yapılacaktı, olağan demir boyanarak yapılmış. İhtarda ileri sürülen konuları tekrar ediyor; her türlü dava ve haklarım gizli kalmak üzere itirazi kayıtla daireyi teslim alıyorum” halindeki şerhlerine vurgu yapıldı.

Hürriyet

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898
en iyi casino siteleri slot siteleri kocaeli escort bursa escort
hacker sitesi hacker sitesi https://bahismafia.com https://escortium.org fethiye escort https://fethiyemugla.com gaziantep escort gaziantep escort izmir escort bedava hesaplar